بهینه سازان طبیعت

درباره شرکت

بهینه سازان طبیعت سبز کیش

شرکت بهینه سازان طبیعت سبز کیش (بسط) اکنون با ساختاری بهینه، کادری مجرب و دانش مدار و با کوله باری از تجربه بیست ساله همچنین برخوردار از دانش بیولوژیک تولید pure worm casting که تا کنون در انحصار کشور آمریکا بوده، جلوه ای مجدد از هوشمندی ایرانیان را مصور نموده است. بسط اکنون پا از مرزهای ایران فراتر نهاده و کمپانی Best Nature Agricultural را در کشور امارات تاسیس کرده تا جهانی شدن را تجربه نماید. بسط قادر است هر جایی که ضرورت یابد Farm ایجاد نماید و فرایند طبیعی تولید را با هر مدلی که ضرورت یابد فرآوری و بسته بندی کند. بسط می تواند سفارش مشتری را با استفاده از شبکه حمل و نقل بین المللی که در اختیار دارد به هر نقطه ای از جهان ارسال نماید. بنابراین بسط توانمند است و اکنون در نقطه اوج قرار دارد.

درباره شرکت

بهینه سازان طبیعت سبز کیش

شرکت بهینه سازان طبیعت سبز کیش (بسط) اکنون با ساختاری بهینه، کادری مجرب و دانش مدار و با کوله باری از تجربه بیست ساله همچنین برخوردار از دانش بیولوژیک تولید pure worm casting که تا کنون در انحصار کشور آمریکا بوده، جلوه ای مجدد از هوشمندی ایرانیان را مصور نموده است. بسط اکنون پا از مرزهای ایران فراتر نهاده و کمپانی Best Nature Agricultural را در کشور امارات تاسیس کرده تا جهانی شدن را تجربه نماید. بسط قادر است هر جایی که ضرورت یابد Farm ایجاد نماید و فرایند طبیعی تولید را با هر مدلی که ضرورت یابد فرآوری و بسته بندی کند. بسط می تواند سفارش مشتری را با استفاده از شبکه حمل و نقل بین المللی که در اختیار دارد به هر نقطه ای از جهان ارسال نماید. بنابراین بسط توانمند است و اکنون در نقطه اوج قرار دارد.

شرکت بهینه سازان …

شرکت بهینه سازان …

محصولات

ورم کستینگ
محلول تقویتی بیولوژیک

فاقد هر گونه آلودگی

سازگار با محیط زیست

نگهداری آب و مواد غذایی

افزایش قدرت جوانه زنی

 • سبک و کاملا طبیعی و سازگار با محیط زیست
 • فاقد هر گونه آلودگی، بو و بذر علف هرز
 • فاقد هرگونه انگل و عوامل بیماری زا و حساسیت زا
 • افزایش محسوس محصولات کشاورزی (بعضا تا چند برابر)
 • افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، خصوصا ماندگاری کیفیت محصول در دوره انبارداری
 • افزايش رنگ گلها و طعم و مزه در محصولات كشاورزی
 • افزایش قدرت جوانه زني بذرها و تشديد ريشه زائي قلمه ها
 • افزايش مقاومت گياهان در مقابل استرس و تنشهاي محيط و عوامل بيماري زا
 • افزایش رشد گیاهان با تامین عناصر ماکرو و میکرو مغذی و مواد محرکه رشد گیاهی نظیر هورمونها
 • دارای قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
 • قابل مصرف برای کلیه گیاهان مثمر و تزئینی
 • اصلاح کننده خاکهای متراکم
 • قابل استفاده در طول دوره رشد گیاهان

گیاه‌نامه بهینه سازان طبیعت

بستری خلاق و منحصر به فرد برای دانش‌افزایی در زمینه کشاورزی و گیاه‌شناسی