بهینه سازان طبیعت

محصولات

ورم کستینگ
محلول تقویتی بیولوژیک

فاقد هر گونه آلودگی

سازگار با محیط زیست

نگهداری آب و مواد غذایی

افزایش قدرت جوانه زنی

 • سبک و کاملا طبیعی و سازگار با محیط زیست
 • فاقد هر گونه آلودگی، بو و بذر علف هرز
 • فاقد هرگونه انگل و عوامل بیماری زا و حساسیت زا
 • افزایش محسوس محصولات کشاورزی (بعضا تا چند برابر)
 • افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، خصوصا ماندگاری کیفیت محصول در دوره انبارداری
 • افزايش رنگ گلها و طعم و مزه در محصولات كشاورزی
 • افزایش قدرت جوانه زني بذرها و تشديد ريشه زائي قلمه ها
 • افزايش مقاومت گياهان در مقابل استرس و تنشهاي محيط و عوامل بيماري زا
 • افزایش رشد گیاهان با تامین عناصر ماکرو و میکرو مغذی و مواد محرکه رشد گیاهی نظیر هورمونها
 • دارای قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
 • قابل مصرف برای کلیه گیاهان مثمر و تزئینی
 • اصلاح کننده خاکهای متراکم
 • قابل استفاده در طول دوره رشد گیاهان